Cookie-beleid en Privacy-beleid

CookiemeldingHet onderstaande cookie-beleid en privacy-beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Het Zuider Sleutelhuis B.V., Putsebocht 192, 3073 HJ Rotterdam.

Via de website van Het Zuider Sleutelhuis B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Zuider Sleutelhuis B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig via een beveiligde verbinding verwerkt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het Zuider Sleutelhuis B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-10-2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die u bijvoorbeeld heeft ingevuld bij het contactformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Gebruikt u  onze website als bedrijf, dan vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp.

Wij gebruiken de volgende gegevens om informatieaanvraag (via ons contactformulier) af te handelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies:

Onze eigen cookies
Van onze WordPress website

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Statistieken

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. (Google Analytics)

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

SLEUTELS – SLOTEN – CILINDERS – MUURKLUIZEN – NAAMPLATEN – DEURDRANGERS – BRANDKASTEN –  ALARMINSTALLATIES   TOEGANGSCONTROLE – TEKSTBORDEN – PLAKLETTERS – SLUITSYSTEMEN